17°C , Mostly cloudy | Kigali-Rwanda
Uyu muturage arageza ikibazo ke ku Rwego rw'Umuvunyi

Umuvunyi yatsinze ¾ by’imanza yohereje mu Rukiko rw’Ikirenga

Yanditswe na MUGISHA BENIGNE

Ku ya 11-10-2018 saa 13:45:50

Umuvunyi Mukuru, Murekezi Anastase, atangaza ko ¾ by’imanza urwego ayoboye rwohereje mu Rukiko rw’Ikirenga rwazitsinze.

Imanza Umuvunyi avuga ni zimwe abaturage batsindwamo mu nkiko bakajuririra Urwego rw’Umuvunyi ngo rubarenganure.

Murekezi avuga ko ¾ by’imanza baregeye urukiko zasanzwemo akarengane koko, abaturage bararenganurwa.

Yagize ati “Mu manza 1900 twaburanye mu Rukiko rw’Ikirenga, ¾ byazo twarazitsinze, bivuze ko twasanze zirimo akarengane tukajurira kandi tukazitsinda.”

Murekezi yavuze ko bijya bibaho ko imanza zishobora kunyura mu nkiko ariko zigakomeza kugaragaramo akarengane.

Ati “Iyo umuntu atwandikiye avuga ko yaburanye ariko agatsindwa kubera akarengane icyo gihe twakira dosiye ye tugasesengura urubanza, tukareba ko ibyo avuga bifite ishingiro.”

“Iyo dusanze bifite ishingiro duhita twandikira perezida w’urukiko rukuriye urwo yaburaniyeho tumusaba gusubirishamo urubanza.”

Murekezi yavuze ariko ko ko hari n’abaturage baburana urwa ndanze, kuko hari ubwo imanza zabo zisesengurwa n’Urwego rw’Umuvunyi, bagasanga nta karengane na gake karimo.

Iyo Urwego rw’Umuvunyi rusesenguye rugasanga nta karengane kabayeho, rusaba umuturage kwemera imyanzuro y’urukiko.

Umuvunyi Mukuru avuga kandi ko gusubirishamo urubanza ku Rwego rw’Umuvunyi bitabuza kurangiza urubanza, ngo akaba ari mu rwego rwo kwirinda gutinza irangizwa ry’imanza bikazagira ingaruka ku butabera cyangwa abantu bakaba babyuririraho batinza irangizwa ry’imanza ku wazitsindiye.

Bamwe mu baturage bari baje gusobanurira ibibazo byabo by’akarengane Urwego rw’Umuvunyi bavuga ko uru rwego barwemera kandi barwizera kuko rubakemurira ibibazo ku gihe.

Bavuze kandi ko n’iyo rubagaragarije ko urubanza rwaciwe neza nta ngingo yirengagijwe, na bwo ngo barabyemera bagataha.

Mwangaguhunga André utuye mu Murenge wa Gatsata, Akarere ka Gasabo wari waje ku rwego rw’Umuvunyi aherekeje umukecuru we wari waje gusaba urwego rw’umuvunyi gusubirishamo urubanza rw’amasambu yaburanye n’abavandimwe be agatsindwa ariko akaba ataranyuzwe.

Avuga ko baje ku Rwego rw’Umuvunyi kuko barufitiye ikizere kinshi, bakaba biteguye kurenganurwa kuko uru rwego rubifitiye ubushobozi.

Amadosiye y’ibirarane yo gusubirishamo imanza afititwe n’Urwego rw’Umuvunyi ngo azarangirana n’Ukuboza, bityo uru rwego rukazatangirana na dosiye nshya umwaka utaha.

Soma: Iperereza ry’Umuvunyi kuri ruswa ntirishobora kubangikana n’irya RIB

TANGA IGITEKEREZO

5 Comments on “Umuvunyi yatsinze ¾ by’imanza yohereje mu Rukiko rw’Ikirenga”

 1. Nyamara ntabwo harenganwa abatsinzwe gusa. Narabisobanuye ku rubuga muri intervention y’ubushize. Ndacyatanga supporting issues ku karengane kanjye nkeka ko hari n’abandi bahuye n’akameze nkako. Mu rukiko hakunda kubazwa kuzuza details zikurikira kandi nibyo kuko birufasha kumenya ukuri n’ubwo hari ababyirengagiza ngo ” la justice n’est pas toujours juste”! This should be rendered unvaluable! Ibimenyetso byo narabitanze byinshi muri system y’urukiko n’urwego rw’umuvunyi bikubiyemo inyandiko zitandukanye zakozwe n’imiryango n’ubuyobozi nagiye ntakambira ngo bumfashe.
  Mureke mfashe abo kundenganura:
  I. IMVUGO Y’UMUCAMANZA MU RUBANZA RCA 00043/2017/HC/MUS
  1. Motivation y’umucamanza mu rubanza RCA 00043/2017/HC/MUS Nkubili Paulin wari utuye i Congo-Nil yahaye GANDIKA NESTOR inzu ifite imiryango ibiri. Iyo nzu ikaba ifite imiryango ibiri iri kuri Shaba amuha ku buntu ibyumba bibiri biri ibumoso ahagana ku Kabatwa kuri plan ni C na D hamwe n’igikoni cyayo gifite imiryango ibiri. Itegeko nimero 27/2016 ryo kuwa 08/07/2016 ngingo ya ngingo ya 31 y’itegeko ivuga ko haseguriwe ibiteganya ukundi n’amategeko rusange agenga amasezerano, impano zikozwe mu rwego rw’umuryango hagati y’abakiriho zigengwa n’iri tegeko. Inyandiko y’impano yakorewe i Congo Nil kuwa 31/12/1997. Hari n’abatangabuhamya basinye kuri iyo nyandiko y’impano barimo ABIJURU Ludoviko, BIZIMANA P.Celestin, HAJINGABO Léon Juvénal (umwana wa NKUBILI) na MUVUNYI Antoine. Iyi mpano ikaba yaratanzwe kubera umuvandimwe n’umubano byahuje imiryango yabo kuva kera mu rwego rwo guterana inkunga. Hari raporo yakozwe n’umunyabanga nshingwabikorwa w’umurenge wa Bigogwe kuwa 22/09/2006 aho umunyabanga nshingwabikorwa w’umurenge wa Bigogwe agaragaza ko NKUBILI Paulin yahaye GANDIKA NESTOR imiryango ibiri iri muri Shaba, akagari ka Kijote, umurenge wa Bigogwe. NKUBILI Paulin yemeye isinyatire yashyize kuri iyo mpano. Kubera ko iyo mpano yatangiwe I Congo Nil, umunyamabanga nshingwabikorwa w’umurenge wa Bigogwe yuhereje impande zombie kuburanira mu inkiko z’aho ayo impano yakorewe. Impande zombi zirabyemera zirasinya. Umunyamabanga nshingwabikorwa yandikiye uwa Bigogwe umunyabanga nshingwabikorwa w’umurenge wa Gihango mu karere ka Rutsiro amusaba kwakira ikibazo cya GANDIKA NESTOR na NKUBILI Paulin kuko impano yatangiwe muri Centre ya Congo Nil. Ubuyobozi bw’umurenge wa Gihango bwakuriranye icyo kibazo ku buryo kuwa 27/09/2006 hari inyandiko yakozwe n’abo mu muryango wa NKUBILI Paulin n’abo mu muryango wa GANDIKA NESTOR bemeza kandi bahamya imbere y’ubuyobozi bw’umurenge wa Gihango ko NKUBILI Paulin yahaye GANDIKA NESTOR imiryango ibiri y’inzu iherereye mu mudugudu wa Shaba, akagari ka Kijote, umurenge wa Bigogwe ndetse iyo miryango yayimuhanye n’igikoni cyayo. Iyo miryango yombi yemeza ko iyo mpano yatanzwe muri 1997 byaturutse ku rukundo rwakomotse ku mibanire myiza hagati y’imiryango yombi kuva kera ku buryo GANDIKANESTOR yakuye ubwatsi agatura NKUBILI Paulin inzoga ku manywa y’ihangu, ko nta terabwoba iryo ariryo ryose ryigeze rimukorerwa. Iyi nyandiko yo kuwa 27/09/2006 yasinyweho na BACINTARAGA Joseph (mukuru wa NKUBILI Paulin), NTABANGANYIMANA Deny (umuhungu wabo wa NKUBILI Paulin) na NYIRANYENZI Marciana (umubyeyi wa GANDIKA NESTOR). Indi nyandiko n’ iyakozwe n’umuhuzabikorwa w’akagari ka Congo Nil yo kuwa 28/09/2006 aho abaturage ba Congo Nil bemereye imbere y’ubuyobozi bw’akagari ka Congo Nil ko NKUBILI Paulin yahaye GANDIKA NESTOR inzu iri Gisenyi-Mutura, yayimuhaye ku mugaragaro kandi GANDIKA NESTOR aramushimira. Habaye ubukwe ku manywa y’ihangu. Kubera ko mu nyandiko y’impano handitsemo, mu gika cya nyuma ngo guhera tariki 31/12/1997 ibyo byumba ari ibya GANDIKA NESTOR, nta mpamvu n’imwe yagombaga gutuma abantu bayita iyabo. Mu mwaka wa 1998 GANDIKA NESTOR yagize gahunda imujyana kwiga muri kaminuza y’U Rwanda ishami rya Butare yavuyeyo mu mwaka wa 2002-2003 akora akazi ko kwigisha ku rwunge rw’amashuri yo kuri Bumba mu karere ka Rutsiro. Nibwo yatangiye gushishikariza NKUBILI Paulin kumuherekeza Shaba amubwira ko nta mwanya. Bigeze mu mwaka wa 2005-2006, nk’uko bisobanuye haruguru, GANDIKA NESTOR yatangiye gusaba abari batuye mu mazu ye kuvamo baranga bavuga ngo barayaguze kandi nta bimyetso lberekanye.
  2. Amategeko:
  – itegeko N°30/2018 ryo ku wa 02/06/2018 rigena ububasha bw’inkiko Ingingo ya 55 al.2: Urubanza rwaciwe ku rwego rwa nyuma rushobora gusubirwamo ku mpamvu z’akarengane kubera imwe mu mpamvu zikurikira: Ingingo ya 56: Ushaka ko urubanza rwe rusubirwamo ku mpamvu z’akarengane, abisaba urwego rubishinzwe mu nyandiko ikubiyemo impamvu ashingiraho mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu (30) uhereye ku munsi yamenyesherejwe imikirize yarwo. Ingingo ya 57: Umuburanyi washyikirije ikibazo cye urwego rubishinzwe asaba ko urubanza rusubirwamo ku mpamvu z’akarengane, asubizwa mu gihe kitarenze amezi atatu (3) uhereye ku munsi yatangiyeho ikibazo cye. Ingingo ya 59 al. 3: Iyo Urwego rw’Umunvunyi rusanze ako karengane kagaragara, rwandikira Perezida w’Urukiko rw’Ikirenga rumusaba ko urubanza rusubirwamo. Rumushyikiriza raporo ikubiyemo imiterere y’icyo kibazo n’ibimenyetso bigaragaza ako karengane.
  – itegeko No 27/2016 ryo kuwa 08/07/2016 mu ngingo zivuga ku mpano n’izungura ingingo ya 31: Haseguriwe ibiteganywa ukundi n’amategeko rusange agenga amasezerano, impano zikozwe mu rwego rw’umuryango hagati y’abakiriho zigengwa n’iri tegeko. Ingingo ya 30: Impano hagati y’abakiriho ni amasezerano y’ubugiraneza atuma umuntu aha undi mu mutungo we ku buryo budasubirwaho kandi uhawe akabyemera. Ingingo ya 27: Impano itanzwe mu rwego rw’umuryango ni igikorwa cy’ubushake cyo gutanga cyangwa kwakira ikintu gifite agaciro nta kiguzi cyangwa uburenganzira kuri icyo kintu bikozwe n’abashyingiranywe bombi cyangwa umwe muri bo. Ingingo ya: 28 al. 2: Impano itanzwe mu rwego rw’umuryango ishobora gukorerwa inyandiko mpamo cyangwa inyandiko bwite cyangwa igashyikirizwa gusa nyirayo. Ingingo ya: 29 al. 1o: Ubwokobw’iyi mpano ni impano zitanzwe mu rwego rw’umuryango ni: 1° impano zitanzwe hagati y’abakiriho; Ingingo ya 36: Impano yose itanzwe hagati y’abakiriho iseswa ku mpamvu zikurikira: 1° iyo uhawe impano yanze kubahiriza inshingano yari yarahawe ziyiturutseho; 2° ubuhemu bw’uwahawe. Ingingo ya: 37 al. 1: Ikirego gisaba gusesa impano gitangwa mu gihe kitarenze umwaka umwe (1) uhereye igihe impamvu iryo seswa risabirwa yabereyeho cyangwa igihe nyir’ukurisaba yayimenyeyeho.
  – Itegeko No 22/2018 ryo ku wa 29/04/2018 ryerekeye imiburanishirize y’imanza z’imbonezamubano, iz’ubucuruzi, iz’umurimo n’iz’ubutegetsi Ingingo ya 6: Ikiburanwa kigenwa n’ibisabwa na buri muburanyi. Ibisabwa bigaragarira mu myanzuro iregera urukiko n’imyanzuro yo kwiregura, bigashimangirwa burundu mu nama ntegurarubanza ku manza iteganyijwemo. Ingingo ya 9: Umucamanza aca urubanza ashingiye ku ngingo z’amategeko zirebana n’ikirego yaregewe. Iyo nta tegeko rijyanye n’ikiburanwa ashingira ku mategeko asanga yashyiraho mu gihe yaba ashinzwe kuyashyiraho, yifashishije ibyemezo byagiye bifatwa n’inkiko, umuco, amahame rusange agenga amategeko n’inyandiko z’abahanga mu mategeko.
  – Itegeko Ngenga No 03/2013/OL ryo kuwa 16/06/2013 rikuraho Itegeko Ngenga n°08/2005 ryo kuwa 14/07/2005 rigena imikoreshereze n’imicungire y’ubutaka mu Rwanda ingingo ya 2 al. 8o: impano isobanura ukwegurira burundu undi muntu uburenganzira busesuye ku mutungo w’ubutaka bwawe cyangwa ufitiye uburenganzira; ingingo ya 2 al. 21o: ubuzime busobanura uburyo bwo kubona cyangwa gutakaza uburenganzira ku butaka bitewe n’uko hashize igihe runaka giteganywa n’amategeko; ingingo ya 5: Umuntu wese ufite ubutaka, yaba yarabubonye ku bw’umuco, cyangwa se yarabuhawe n’urwego rubifitiye ububasha, cyangwa se yarabuguze, yemerewe kubutunga ku buryo bw’ubukode burambye hakurikijwe ibiteganywa n’iri tegeko. ingingo ya 46: Igihe cy’ubuzime mu byerekeranye n’ubutaka ni imyaka mirongo itatu (30). Ubuzime bwemezwa n’icyemezo cy’urukiko rubifitiye ububasha. Ingingo ya 47: Umuntu wihaye ubutaka bw’inkungu cyangwa indeka cyangwa ubw’undi muntu akoresheje uburiganya, ntashobora kwitwaza ubuzime, kabone n’iyo yaba abutunze igihe kirenze imyaka y’ubuzime ivugwa mu ngingo ya 46 y’iri tegeko.
  – iteka rya Perezida No 97/01 ryo kuwa 18/6/2014 rigena imikorere n’ububasha by’umubitsi w’impapurompamo z’ubutaka ingingo ya 6: Inama y’ababitsi b’Impapurompamo z’ubutaka ifite inshingano zo kwemeza iteshagaciro ry’ibyemezo cy’iyandikisha ry’ubutaka no kwemeza ivanwaho ry’amakimbirane yanditswe mu gihe cy’iyandikisha rusange ry’ubutaka.
  – Itegeko no 22/99 ryo kuwa 12/11/1999 ryuzuza igitabo cya mbere cy’urwunge rw’amategeko mbonezamubano kandi rishyiraho igice cya gatanu cyerekeye imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe,impano n’izungura
  – Urwunge rw’amategeko y’imbonezamubano [Igitabo cya mbere : ] Ibyerekeye imirimo nshinganwa cyangwa amasezerano. Ingingo ya 258: Igikorwa cyose cy’umuntu cyangirije undi gitegeka nyirugukora ikosa rigikomokaho kuriha ibyangiritse. Iningingo ya 278: Igurisha ry’ikintu cy’undi ni impfa-busa; rishobora gutangirwa indishyi iyo umuguzi atigeze amenya ko icyo kintu ari icy’undi.
  – Itegeko n° 15/2004 ryerekeye ibimenyetso mu manza n’itangwa ryabyo (igazeti ya leta no idasanzwe yo kuwa 19/07/2004) ingingo ya 15
  – CCLIII Ingingo ya 276: igurisha ry’ikintu cy’undi imfa-busa Ingingo ya 202: ikimenyetso cyanditse
  II. IMANZA ZITEYE KIMWE NA RCA 00043/2017/HC/MUS
  3. Imanza zaciwe bisa:
  I. Mu mwaka wa 2017

  1. RS/REV/INJUST/CIV 001/14/CS Hasubirishwamo urubanza No RCA 0166/13/TGI/RBV ku mpamvu z’akarengane: Mu gace ka [55] urukiko rwategetse ko ibyemezo byose urwego rw’umubitsi w’impapurompamo z’ubutaka rwahaye KAMALI James na BAMUTAKE MWAMINI bigaragaza ko ikibanza kiburanwa byanditse ku mazina yabo biteshejwe agaciro.
  II. Mu mwaka wa 2016
  1. RC 0050/15/HC/KIG Icyasabwaga kwari gukemura impaka zavutse mu irangiza ry’urubanza RCA 0322/11/HC/KIG rutigeze rutesha agaciro ibyangombwa by’ubutaka byatanzwe nyuma kugura uwo mutungo mu cyamunara. Mu gace ka 8 kavuga ko amasezerano ku butaka ashobora guteshwa agaciro. Mu gace ka 31 urukiko rwemeje ko ibyangombwa NTAWIZERA Alfred yahawe by ‘inzu iri mu kibanza gifite nimero 10868 ya GATERA Venant biteshejwe agaciro. Hifashishijwe umurongo watanzwe n’urukiko rw’ikirenga mu gace ka 26 mu rubanza RCAA 0018/13/CS rwaciwe kuwa 24/12/2014 HARERIMANA Emmanuel aburanamo na SEBUKAYIRE Tharcisse no mu gika cya 22. Mu gace 15 n’aka 25 mu rubanza RC 0050/15/HC/KIG, bivugwa ko NTAWIZERA yabonye icyangombwa impaka zaratangiye. Niko byagenze kuri Koperative KUNDISUKA ku butaka UPI: 3/04/01/03/2265 impaka zaratangiye mu mudugudu wa Shaba zikomeza mu kagari ka kijote na Congo-Nil, mu murenge wa Bigogwe na Gihango ko mu karere ka Nyabihu na Rutsiro. Zoherejwe mu nkiko mu mwaka wa 2006, zigeze mu nkiko, impaka zatangiriye mu rubanza RC 1117/07/TB/MUK mu mwaka wa 2007. Kubera ko bigaragara ko bimanye amakuru y’ukuri bakabeshya umubitsi w’impapurompamo z’ubutaka bituma Koperative ihabwa icyemezo mu buryarya, icyemezo giteshwe agaciro n’amakimbirane akurweho amasezerano y’ubukode burambye ku butaka 2264, 2265, 2267 na 2268 yandikwe kuri GANDIKA NESTOR. Akarengane ko kuvuga ngo ikirego cya GANDIKA NESTOR mu rubanza RCA 00043/2017/HC/MUS gifite ishingiro kuri bimwe kiveho hanzurwe ko gifite ishingiro kuri byose.
  Amasezerano y’ubukode burambye yavuzwe n’urukiko RCA 00043/2017/HC/MUS mu gace ka 10 ku mirongo ibiri yanyuma no mugace ka 12 imirongo 2 yanyuma biteshwe agaciro. Kubera ko kugira ngo amasezerano aseswe bibanza kuregerwa urukiko, iseswa ryavuzwe n’urukiko mu gace ka 18 riteshwe agaciro. Bikosoke hanzurwe ko impano yo kuwa 31/12/1997 ifite agaciro kayo kose kuko yakozwe mu buryo bukurikije amategeko agenga impano zitanzwe mu rwego rw’umuryango kandi ikaba iri mu rwego rw’impano zitanzwe hagati y’abakiriho. Ubanza RC 25925/96-RC 28807/98 rwemeje ko amasezerano y’impano (donation) yakozwe na MUKABAZIGA Zaina ku nzu iri muri parcelle No 150 Nyarugenge atavuyeho. Niko byari kugenga mu rubanza RCA 00043/2017/HC/MUS aho kuvuga ngo impano irasheshwe nta kirego cyashyikirijwe urukiko ngo rugisuzume maze rugifateho umwanzuro.
  III. Mu mwaka wa 2015 1. RCA 0060/15/TGI/MHG Uru rubanza rwatangiriye mu Rukiko rw’Ibanze rwa Gacurabwenge rufite nimero RC 0323/14/TB/GBWE. Isambu yaburanwaga yari yarahawe MPAGAZEHE kuva 1971 ihabwa icyemezo cya burundu UPI 2/08/11/03/2811 urukiko rwanzuye ko nta gaciro gifite. Urukiko rw’ibanze rugitesha agaciro. Turashaka gukomeza dusobanura ko mu nzego z’ubuyobozi kuva ku rwego rw’umudugudu, akagari, umurenge kugera mu rukiko abibarujeho umutungo wanjye nta bimenyetso bigeze bagaragaza ko urukiko rwakuyeho amakimbirane. Umwe yahawe amasezerano y’ubukode burambye wenyine, abandi bo urukiko rwababajije impamvu batabifite, babwira urukiko ko hakirimo amakimbirane. Ibi bintera kudashidikanya ko hari icyakozwe kugira ngo mu byemezo bine (4) icya Koperative Kundisuka kiboneke cyonyine kandi amakimbirane ari ku butaka 2264, 2265, 2267, na 2268. Nyamara usibye Koperative Kundisuka yerekanye ko yaguze imitungo n’abatabifitiye ibimenyetso by’uko bigeze bahatunga na rimwe, kandi nabwo bagura harimo amakimbirane, abawurimo babuze ibimenyetso bagiye basabwa n’ubuyobozi ntibazana uwabagurishije, ikibazo kirinda koherezwa mu nkiko kuwa 16/10/2006. Umuntu yatekereza ko ari ibyo bihangiye. Imanza zifitanye isano: RC 0323/14/TB/GBW – RCA 00060/15/TGI/MHG – RP 0306/15/TGI/HYE
  IV. Mu mwaka wa 2010 2. RCAA 0078/095CS-0021/09/CS Muri uru rubanza, UWIMANA Auréa aburanamo na KANYANDEKWE isambu n’amazu abiri kubera ko amasezerano y’impano ya parcelle 150 ya plan cadastral y’umujyi wa Kigali n’inyubako zirimo, byahawe KANYANDEKWE, ngo yavanwaho. Urukiko rwambere rw’Iremezo rwaciye urubanza RC 25925/96-RC 28807/98 rwemeza ko inzu iri muri parcelle No 150 Nyarugenge ari iya KANYANDEKWE Saïdi, ko amasezerano y’impano (donation) yakozwe na MUKABAZIGA Zaina kuri iyo nzu atavuyeho. UWIMANA yajuririye urwo rubanza mu rukiko rw’ubujurire rwa Kigali, urubanza rwimurirwa mu rukiko rukuru rwa Kigaki rwaciye urubanza RCA 0895/06/HC/KIG ruvuga ko nta mpamvu n’imwe yatuma urubanza RC 25925/96-RC28807/98 rwaciwe n’urukiko rwambere rw’iremezo rwa Kigali ruhinduka rukiza ko succession NUMUKOBWA itsinzwe ubwo KANYANDEKWE atsindira impano ye yari yahawe. Rwemeje mu gace ka [24] ko nta gihindutse ku rubanza rwajuririwe No 0895/06/2009. Tuributsa ko ari rwo rwari rwemeza ko inzu iri muri parcelle No 150 Nyarugenge ari iya KANYANDEKWE Saïdi, ko amasezerano y’impano (donation) yakozwe na MUKABAZIGA Zaina kuri iyo nzu atavuyeho. KANYANDEKWE agumana impano ye yahawe. AKARENGANE MU MWAKA WA 2018 RCA 00043/2017/HC/MUS-RC 0095/16/TGI/RBV ICYARI CYASABWE:
  – gusaba urukiko gutgeka kubahiriza amasezerano y’impano (donation) yo kuwa 31/12/1997 igizwe n’imiryango ibiri ( C na D) hamwe n’igikoni cyayo kigizwe n’imiryango ibiri (2)
  – gutegeka abaregwa bose kwishyura indishyi z’akababaro na mbonezamusaruro zinyuranye uko twazisabye kuri buri wese, igihembo cya avoka mu nkiko eshatu (3) TB MUKAMIRA, TGI RUBAVU, na HC MUSANZE, ikurikiranarubanza kuri buri wese, n’ingwate y’amagarama (150.000 frws) Ikitonderwa: Murumva ko narenganyijwe n’urukiko kandi nari nasabye ko amasezerano y’impano yo kuwa 31/12/1997 agumana agaciro kayo abambereye mu mutungo bakawuvamo. Urukiko rwo rwarandenganyije rwanzura ko inzu yanjye ihawe abayiguze n’abatari ba nyirayo rushingiye:
  – ku masezerano y’ubukode burambye ku butaka 2265 afitwe na Koperative Kundisuka yonyine kandi nayo yatanzwe mu buryarya, harimo amakimbirane
  – Ntacyo rwashingiyeho rutanga ubutaka 2264, 2267 na 2268 kuko mu iburanisha urukiko rwababajije amasezerano y’ubukode ku butaka baburana ubwabo babwiye urukiko ngo ntayo bahawe ngo kuko burimo amakimbirane.
  4. Umurongo wafashwe n’urukiko: urukiko rwafashe umurongo utariwo kuko rwakoresheje itegeko ritagenga impano zitanzwe mu rwego rw’umuryango zitanzwe hagati y’abakiriho. Urukiko rwirengagije ibihe by’ubuzime biteganywa n’itegeko rushingira ku kinyoma cy’uregwa ngo hashize imyaka makumyabiri kandi agasigane karatangiye mu mwaka wa 2006 kuva 1998 kuko impano yatanzwe tariki 31/12/1997 nimugoroba mu ijoro rishyira kuwa 01/01/1998. Urukiko rwanze guha agaciro ko umutungo uburanwa uri ku butaka murimo amakimbirane rurabangama cyane ngo impano irasheshwe rutarabiregewe ikindi ruvuga ngo umutungo uburanwa ugumye mu maboko y’abawuguze.
  III. IBITEKEREZO BY’ABAHANGA BYAKWIFASHISHWA
  5. Ibivugwa muri zimwe mu nyandiko z’abahanga: Abahanga mu mategeko y’ababirigi bagaragaza neza ko ibyemezo by’ubutegetsi bishobora gusabirwa guseswa cyangwa guteshwa agaciro (recours en annulation) mu gihe byafashwe n’umukozi utabifitiye ububasha, arengereye ububasha ahabwa n’amategeko, cyangwa anyuranyije n’amategeko. Nicyo bise «recours en annulation pour excès de pouvoir, contrôle de légalité ». Bimeza ko uwatwawe ubutaka bwe bukibaruzwaho n’undi muntu akabubonera ibyemezo mu buryo bw’uburiganya, igihe cyose atangiye ikirego Urukiko rugomba kugisuzuma. Icyemezo kuri ubwo butaka kiregerwa (ni attaquable) ndetse kikaba gishobora guteshwa agaciro.

  NESTOR GANDIKA

 2. urwego rw’umuvunyi rwasanze uru rubanza rwaragaragayemo akarengane koko Nyakubahwa Umuvunyi Mukuru arwoherereza Nyakubahwa Perezida w’Urukiko rw’Ikirenga amugaragariza akarengane karurimo amusaba kurusubirishamo ku mpamvu z’alarengane ariko nabuze uwambwira aho dosiye yanye igeze.

  Umuyobozi wo mu rwego rw’umuvunyi bambwiye ko nzakomeza nkora suivi kuri court supreme ariko biratinda cyane.

  MUREBE NAMWE UKUNTU INKIKO ZIRENGANYA ABANTU RUKAGERA AHO RUBIMA IBYO BAREGEYE KANDI BATSINZE RUKABAGENERA INDISHYI BATAREGEYE

  RCA 00043/2017/HC/MUS
  Status: JUDGEMENT COPY AVAILABLE / PENDING CASE ADMINISTRATION
  support-iecms@minijust.gov.rw
  1.1 Details

  Case Submitted: 23/05/2017 19:20
  Case Registered: 26/05/2017 08:01
  Court: HIGH COURT MUSANZE
  Category: CIVIL (IMBONEZAMUBANO)
  Case Priority: Case on Merit “Affaire au fond”
  Value (if applicable):
  Originating Court Appealed Case Number
  TGI RUBAVU RC 0095/16/TGI/RBV/EFS

  Subject matter:
  Kujuririra imikirize y’urubanza RC 0095/16/TGI/RBV rwo kuwa 25/04/2017 no kuyitesha agaciro, ko amasezerano agumana agaciro kayo ndetse no gutegeka indishyi zitandukanye.
  Ground of Claim:
  – Kujuririra imikirize y’urubanza RC 0095/16/TGI/RBV rwo kuwa 25/04/2017 no kuyitesha agaciro.
  – Gusaba urukiko gutegeka kubahiriza amasezerano y’impano y’inzu ifite imiryango ibiri (C na D) yo kuwa 31/12/1997 hamwe n’igikoni cyayo kigizwe n’imiryango ibiri.
  – Gutegeka kwishyura indishyi zinyuranye, igihembo cya avoka n’ikurikiranarubanza
  1.2 Originating / Related Cases
  Institution Case Number Current Status Date
  There is no data

  1.3 Parties Legal / Assisting Representatives
  Representative Type Representative Name Representing Party
  Representing (Aramuhagarariye) Me NSABIMANA Jean Damascene NGEZAHOGUHORA Saveri
  Representing (Aramuhagarariye) Me NSABIMANA Jean Damascene TWAGIRAYEZU JEAN DAMASCENE
  Assisting (Aramwunganiye) Me HABINSHUTI JEAN BOSCO GANDIKA Nestor
  Assisting (Aramwunganiye) IYAMUREMYE Maurice GANDIKA Nestor
  Assisting (Aramwunganiye) Me Emile RUSOBANUKA KATISIGA GANDIKA Nestor
  Representing (Aramuhagarariye) Me NSABIMANA Jean Damascene Koperative kundisuku mu izina ry’umuyobozi wayo

  1.4 Parties
  Role Party Name / Contact Name
  Defendant / Accused NKUBIRI Paulin
  Defendant / Accused NGEZAHOGUHORA Saveri
  Defendant / Accused HABIMANA JEAN DAMASCENE
  Defendant / Accused TWAGIRAYEZU JEAN DAMASCENE
  Claimant / Plaintiff GANDIKA Nestor
  Defendant / Accused Koperative kundisuku mu izina ry’umuyobozi wayo
  Defendant / Accused KOPERATIVE KUNDA ISUKA
  Defendant / Accused KOPERATIVE KUNDA ISUKA
  Defendant / Accused KAGIRANEZA Rupiya
  Defendant / Accused Rupiya KAGIRANEZA

  1.8 Case Rejection
  Rejection Reason:
  Rejection Details:
  Export
  2.1 Parties Positions / Rebuttals Relating Admissibility
  Admissibility Item Last Updated on Last Updated By
  There is no data

  2.2 Case Summary
  Party Role Party Case Summary Last Updated On Last Updated by
  Claimant / Plaintiff GANDIKA Nestor “Umucamanza aca urubanza ku cyasabwe cyose kandi kuri icyo cyonyine” Umucamanza yafashe ikirego uko kitari kubwo guhindura icyaregewe. GANDIKA NESTOR yaregeye KUBAHIRIZA AMASEZERANO Y’IMPANO naho urukiko rukiza ku GUTESHA AGACIRO AMASEZERANO Y’IMPANO kandi NKUBILI Paulin atarabiregeye. Umucamanza wo mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu yarebye imitere ya sinya ya NKUBILI Paulin kandi NKUBILI ubwe yarayiyemereye nk’uko bigaragara mu nyandiko zo mu buyobozi bw’Umurenge wa Bigogwe mu Karere ka Bigogwe n’iz’ubuyobozi bw’Akagari ka Congo-Nil n’Umurenge wa Gihango, Akarere ka Rutsiro zihakana iterabwoba NKUBILI Paulin yari yavuze ashaka gushyigikira amahugu yari yakozwe. Ikindi kandi iyo umuntu yitegereje imisinyire ku masezerano y’ubugure yagaragarijwe urukiko, usanga amasinya ya NKUBILI Pauli adasa, yagiye asinya mu buryo butandukanye. Dushingiye ku magambo Me AHISHAKIYE Callixte yavuze, nk’uko bigaragara mu mikirize y’urubanza RC 0095/16/TGI/RBV ku rupapuro rwa 4, agaka ka 10, avuga ko NKUBILI Paulin yari afite ibibazo mu gihugu ngo byatumye ahunga ajya i Burayi, iyi mpamvu yashoboraga gutuma yaba yarahinduye sinya yaba yarasinyaga mbere y’umwaka wa 2000. Asinyira GANDIKA NESTOR hari hashize igihe gito NKUBILI Paulin atahutse kandi imiryango yabo bombi yari ibanye neza mu mahoro i Congo-Nil nk’uko NKUBILI yabyivugiye mu masezerano y’impano yo kuwa 31/12/1997. Ikindi kandi iyo umucamanza ashaka ukuri kwa sinya yari kujya gushaka ibimenyetso no muri parike kuko NKUBILI yigeze kuba porokireri wa parike ya Gisenyi. Mu mikirize y’urubanza ntabwo twishimiye ingingo zakoreshejwe (nabi), hagaragaye kutita ku ngingo twatanze mu kirego cyacu, amategeko yirengajijwe, ibimenyetso twatanze ntibisuzumanwe ubushishozi kandi bihari, hari n’ibimenyetso bwirengagijwe kandi twarabyeretse urukiko. NKUBILI Paulin yanditse avuga ko amasezerano y’impano yayakoze kubera impamvu z’ubuvandimwe n’umubano byahuje imiryango ya GANDIKA NESTOR na NKUBILI Paulin kuva kera, hagamijwe guterana inkunga, bari i Congo-Nil kuwa 31/12/1997, NKUBILI Paulin yamuhaye inzu y’imiryango ibiri ifite n’igikoni cyayo. Iyo nzu ikaba iri mu Mudugudu wa Shaba, Akagari ka Kijote, Umurenge wa Bigogwe, Akarere ka Nyabihu, Intara y’Iburengerazuba. GANDIKA NESTOR yemeye impano ayishyikirizwa mu nyandiko. Icyari gisigaye kwari ukwandikisha muri Komini kuko NKUBILI yari yavuze ko bazabikora bitonze. GANDIKA NESTOR yarashimiye akura ubwatsi ku mugaragaro hari ku manywa. NKUBILI yatumiye abantu benshi, imiryango mu rwego rwo kwakira abashyitsi n’abaturanyi baratumiwe, kubera ko habaye ubukwe ku manywa. Nibo batangabuhamya babyemeje muri raporo yakozwe kuwa 27/09/2006 no kuwa 28/09/2006 ikorwa n’ubuyobozi bw’Umurenge wa Gihango n’ubw’Akagari ka Congo-Nil. Ibirebana no kumenya niba umukono (signature) wasinywe ku mpano ari uwa NKUBILI Paulin biremezwa mu gika cya mbere cy’urwandiko rwo kuwa 22/09/2006 rwaherekeje raporo yakozwe n’Ubuyobozi bw’Umurenge wa Bigogwe yoherejwe mu Murenge wa Gihango ubwo NKUBILI Paulin yabazwaga impamvu yamuteye gukora uburiganya bwo kugurisha umutungo utari uwe aho akavuga ko yemera ko ariwe wasinye ko atanze iyo mpano. N’ubwo NKUBILI Paulin yatanze impamvu y’ikinyoma, icyari kigenderewe kwari ukumenya niba ariwe wasinye kuri iyo mpano, yarabyiyemereye imbere y’ubuyobozi bw’Umurenge wa Bigogwe. Iby’iterabwoba byavugurujwe n’abo mu muryango wa NKUBILI harimo mukuruwe witwa BACINTARAGA Yozefu hamwe n’abaturage ba Congo-Nil. 23/05/2017 GANDIKA NESTOR
  Defendant / Accused Koperative kundisuku mu izina ry’umuyobozi wayo 1. Uwitwa GANDIKA Nestor yareze uwitwa NKUBIRI Paulin asaba kwemeza ko inzu ifite imiryango 2 C na D iherereye mu mudugudu wa SHABA ngo ariye, hashingiwe ku masezerano y’impano yo kuwa 31/12/1997. 2. Mu mwanzuro wa GANDIKA Nestor avuga ko aburana imiryango C na D ariko iyo miryango avuga ko ari iye nta bimenyetso bidashidikanwaho agaragaza kuko ahantu KOPERATIVE KUNDA ISUKA ikorera ni umutungo wayo bwite kubera impamvu zikuriira: • Tariki 25/08/2008 KOPERATIVE KUNDA ISUKA yaguze n’uwitwa RUPIYA inzu iherereye mu Mudugudu wa SHABA, Akagari ka KIJOTE, Umurenge wa BIGOGWE bamuha amafaranga angana na 1.000.000Frw (Reba inyandiko yo kuwa 25/08/2008 yiswe amasezerano y’ubugure yabaye hagati ya KOPERATIVE KUNDA ISUKA na RUPIYA SUBWABO). • Tariki ya 06/03/2012 na none KOPERATIVE KUNDA ISUKA yaguze n’uwitwa NGEZAHOGUHORA Saveri inzu ifite umuryango umwe ikaba iherereye mu Mudugudu wa SHABA, Akagari ka KIJOTE, Umurenge wa BIGOGWE bamuha amafaranga angana na 2.400.000Frw (Reba inyandiko yo kuwa 06/03/2012 yiswe amasezerano y’ubugure ya NGEZAHOGUHORA Saveri na KUNDISUKA). 3. KOPERATIVE KUNDA ISUKA, NGEZAHOGUHORA Saveri na TWAGIRAYEZU Jean Damascène batunguwe no kuba uwitwa GANDIKA Nestor abarega avuga ko bamufitiye imiryango ye C na D ngo yo akomora ku masezerano y’impano yahawe na NKUBIRI Paulin tariki ya 31/12/1997, ngo hanyuma uyu NKUBIRI akaba yarayigurishije abitwa RUPIYA na TWAGIRAYEZU. Aha umuntu akaba yakwibaza impamvu GANDIKA Nestor hashize igihe kiri hafi kugera ku myaka 20 yarahawe ariko ntaze gukurikirana iyo mpano. 4. Ikindi kandi kigaragaza ko GANDIKA Nestor ashaka guhuguza KOPERATIVE KUNDA ISUKA nuko atazi n’ibyo aregera kuko yareze abantu benshi kandi akabarega iyo miryango C na D. 5. Urukiko Rwisumbuye rwa RUBAVU rwanzuye rwemeje ko ikirego cya GANDIKA Nestor nta shingiro gifite rushingiye ku mpamvu zikurikira : • Kuba kuva kuwa 31/12/1997 ubwo amasezerano yakorwaga, inzu avuga ko yayihaweho impano itarigeze ijya mu maboko ye ngo wenda abe yarayibarujeho, ko ibyo avuga ko kutayibaruzaho byatewe n’umutekano wari muke ko bitahabwa ishingiro kuko ikibazo cy’umutekano muke cyabayeho mu myaka ya 1997-1998, bityo ko kuba hashize igihe kirekire kigera hafi imyaka 20 ari ntacyo yakoze cyo kwiyandikishaho uyu mutungo, ahubwo abawuguze na NKUBIRI Paulin akaba aribo bawiyandikishijeho bikaba bigaragara ko ari uwabo • Mu gace ka 14 k’urubanza rujuririrwa, Urukiko rwagaragaje ko kuba Leta yarasabye abaturiye Santeri ya SHABA barasabwe na Leta kuvugurura amazu yabo, bityo KOPERATIVE KUNDA ISUKA nayo ikavugurura inzu yayo uyu GANDIKA Nestor arebera ntagire icyo abikoraho, ko bigaragara ko uwo mutungo ari uwa Koperative • Mu gace ka 15, Urukiko rwagaragaje ko amasezerano y’impano yo kuwa 31/12/1997 akemangwa kuba ari amahimbano kubwo kuba umukono wayanditse ndetse n’umukono uyagaragaraho bihabanye cyane n’izindi nyandiko n’imikono ya NKUBIRI Paulin zo kuwa 30/01/2003, iyo kuwa 10/01/2004, kuwa 25/05/2004, kuwa 26/02/2004 n’iyo 11/05/2004 zigaragara mu rubanza RC9769/R23/04 yaburanye n’uwitwa UBURIYEMUYE, ndetse n’imikono igaragara ku mahamagara n’impapuro yatangiyeho ikirego ndetse no ku nyandiko mvugo z’iburanisha zo kuwa 20/05/2004 no kuwa 26/05/2004. • Kuba mu iburanisha ryo kuwa 22/03/2017, GANDIKA Nestor yarabajijwe niba inyandiko y’impano ari NKUBIRI Paulin ubwe wayanditse nk’uko biyigaragaraho, maze asubiza ko atazi uwayanditse ngo kuko yandikiwe mu cyumba barangije barayimuzanira na we arasinya (Reba agace ka 16 k’urubanza rujuririrwa). • Kuba bidashoboka ko nta muntu wajya gukorana n’undi amasezerano ngo agende ayakore wenyine narangiza aze asinyishe mugenzi we batabanje kubyumvikanaho kubijyanye n’ingingo ziyagize. • Kuba GANDIKA Nestor yarivugiye ko mugihe uyu NKUBIRI Paulin yari yahamagawe n’Umurenge wa BIGOGWE kugirango abazwe niba ayo masezerano ariwe wayakoze akanayasinyaho, ngo ubwe yivugiye ko ari we wayakoze ayasinyaho ariko ngo bikozwe kubera ubwoba bw’imbunda (Reba agace ka 18 k’urubanza RC0095/16/TGI/RBV) 15/07/2017 nsabimana Jean Damascene
  Defendant / Accused NGEZAHOGUHORA Saveri Imyiregurire ya Koperative Kundisuka ni nayo ya NGEZAHOGUHORA Saveri. 15/07/2017 nsabimana Jean Damascene
  Defendant / Accused TWAGIRAYEZU JEAN DAMASCENE Imyiregurire ya Koperative Kundisuka ninayo ya TWAGIRAYEZU Jean Damascene. 15/07/2017 nsabimana Jean Damascene

  2.3 List Of Issues To Be Analysed
  Issue Last Updated on Last Updated By
  indishyi zitandukanye 23/05/2017 19:13 GANDIKA NESTOR
  gutinza urubanza 17/06/2017 12:50 GANDIKA NESTOR
  – Gusaba urukiko gutegeka kubahiriza amasezerano y’impano y’inzu ifite imiryango ibiri (C na D) yo kuwa 31/12/1997 hamwe n’igikoni cyayo kigizwe n’imiryango ibiri. 23/05/2017 18:52 GANDIKA NESTOR
  yaguze amazu yanjye n’umuntu utari nyirayo ariwe NKUBILI Paulin hanyuma nawe aragurisha 11/08/2017 13:40 GANDIKA NESTOR
  jurisprudence: icyegeranyo cy’inkiko V.3[2915]RLR 14/01/2018 07:37 GANDIKA NESTOR
  Me IYAMUREMYE Maurice yasabye ko urubanza rwazaburanishwa nyuma ya saa sita 07/02/2018 11:02 GANDIKA NESTOR
  1. Guha agaciro umwanzuro wo gutanga ikirego mu rukiko rwisumbuye na raporo y’inama ntegurarubanza yo kuwa 16/01/2017 23/05/2017 19:10 GANDIKA NESTOR
  umucamanza yaribeshye kuko naregeye urukiko kubahiriza amasezerano hashize imyaka umunani (8 ans) gusa 23/05/2018 12:48 GANDIKA NESTOR

  2.4 Counter Claim
  Counter Claim Last Updated on Last Updated By
  ntabwo indishyi zikwiriye kubera ko baguze umutungo wa GANDIKA NESTOR n’utari nyirawo 07/08/2017 13:06 GANDIKA NESTOR
  Gutegeka GANDIKA Nestor guha KOPERATIVE KUNDA ISUKA, NGEZAHOGUHORA Saveri na TWAGIRAYEZU Jean Damascene, buri wese indishyi z’akababaro zingana na 1.000.000Frw,200.000frws y`ikurikiranarubanza na 500.000frws y`igihembo cya avoka. 15/07/2017 18:42 nsabimana Jean Damascene

  2.5 Additional Claims
  Damage Last Updated on Last Updated By
  turasaba urukiko kudusabira indishyi mbonezamusaruro, iz’akababaro n’igihembo cy’abavoka rushingiye ikikibazo kiva mu buyobozi bw’inzego z’ibanze ikirego cyatangiriye mu rukiko rwibanze rwa MUKAMIRA kuri RC 1117/07/TB/MUK twunganiwe na Me VITA Guidon 19/03/2018 14:24 GANDIKA NESTOR

  Procedural Fees Last Updated on Last Updated By
  There is no data

  3.1 Court Fees
  Not Exempted
  Filling Fee: 75000.00
  RRA Receipt Number: 62752245
  RRA Receipt: amagarama yurubanza
  Date Attached: 23/05/2017 19:18
  4.1 Court schedule
  Session Type Session Date Status Last updated on Signed Copy
  Pre-trial meeting 20/07/2017 08:00 Adjourned 30/05/2017 15:50
  Pre-trial meeting 10/08/2017 08:00 Completed 20/07/2017 17:30
  Pre-trial meeting 20/07/2017 08:05 Completed 20/07/2017 17:38
  Hearing 08/02/2018 10:00 Adjourned 10/08/2017 12:13

  Hearing 08/03/2018 10:00 Adjourned 08/02/2018 17:08

  Hearing 22/03/2018 10:00 Completed 08/02/2018 17:13

  Pronouncement 20/04/2018 11:00 Completed 22/03/2018 12:25
  Pronouncement 18/05/2018 11:30 Completed 20/04/2018 12:22

  5.1 Details
  Decision Number: RCA 00043/2017/HC/MUS
  Date of judgment: 18/05/2018
  Judgment Number of Pages: 8
  Keywords: amasezerano y’impano-agaciro k’amasezerano y’impano atarashyizwe mu bikorwa hagashira igihe kirekire.
  5.2 Facts & Held
  Facts:
  GANDIKA Nestor ararega NKUBIRI Pauli kuba nyuma y’uko bakorana amasezerano y’impano y’inzu yo kuwa 31/12/1997 iri mu mudugudu wa Shaba, akagari ka Kijote, umurenge wa Bigogwe, akarere ka Nyabihu, byarageze kuwa 1/12/2000 akayigurisha uwitwa KAGIRANEZA Rupiya nawe waje kuyigurisha NGEZAHOGUHORA Saveri na Koperative KUNDA ISUKA. Muri uru rubanza, GANDIKA Nestor yagobokeshejemo abitwa NGEZAHOGUHORA Saveri, HABIMANA Jean Damascène, TWAGIRAYEZU Jean Damascène, Koperative KUNDA ISUKA na KAGIRANEZA Rupiya.
  Held:
  1. Urukiko rurasanga GANDIKA Nestor atarakurikiranye impano y’inzu yahawe na NKUBIRI Paulin kubera ko iyo nzu NKUBIRI Paulin yarayigurishije ndetse abayiguze bayiyandikishaho arebera ntiyagira icyo akora akaba yaramaze imyaka 20 adakurikirana iyo mpano ye yahawe muri 1997. Ibi bikaba byerekana ko amategeko ajyanye n’ubutaka atigeze yubahirizwa kuko yagombaga kwandikisha ubwo butaka bwe mu buyobozi bwa Komini. Ikindi amategeko y’ubutaka amaze kujyaho ntabwo ntiyubahirijwe cyane ko ingingo ya 4 y’iteka rya minisitiri N° 002/2008 ryo kuwa 01/4/2008 rigena uburyo iyandikisha ry’ubutaka rikorwa iteganya ko umutungo bwite w’ubutaka n’ubukode burambye bw’ubutaka bigaragazwa ku buryo bwemewe n’amategeko n’icyemezo cy’iyandikisha ry’uburenganzira ku butaka gishingiye ku rupapuro rwemewe cyangwa rwatanzwe na Leta. Gutunga ibintu bitimukanwa byometse ku bindi, gutandukanye n’ubutaka n’ubundi burenganzira ku butaka nk’ubukode burambye, kugaragazwa ku buryo bwemewe n’amategeko n’icyemezo cy’iyandikisha ry’inyandiko mpamo gishingiyeho. Ingingo ya 22 y’itegeko N° 43/2013 ryo kuwa 16/06/2013 rigenga ubutaka mu Rwanda iteganya ko ihererekanya ry’uburenganzira ku butaka iryo ari ryo ryose rikozwe n’uhagarariye umuryango rigomba kubanza kwemezwa n’abanditse bose ku mpapurompamo z’ubutaka. Umuntu udafite ububasha ahabwa n’amategeko bwo guhagararira inyungu ze, ahagararirwa n’uwabiherewe uburenganzira ku buryo bwemewe n’amategeko. Kwemeza ihererekanya ry’ubutaka kw’abagize umuryango bikorwa mu nyandiko nyakuri ishyirwaho umukono cyangwa igikumwe ikorewe imbere ya Noteri ushinzwe iby’ubutaka
  2. Ku bijyanye n’amasezerano y’impano yabaye hagati ya GANDIKA Nestor na NKUBIRI Paulin atarigeze yubahirizwa ndetse agakorwa mu buryo bunyuranije n’amategeko, urukiko rurasanga ayo masezerano agomba guseswa kubera ko NKUBIRI Paulin yishe ayo masezerano kandi muri iki gihe kuyashyira mu bikorwa bikaba bitashoboka kubera icyo ayo masezerano yari ashingiyeho cyamaze kugurishwa abandi bantu bakakiyandikishaho mu buryo bukurikije amategeko bityo abaguze na NKUBIRI Paulin bakaba bagumana imitungo yabo baherewe icyemezo cy’ubutaka.
  3. Urukiko rurasanga NKUBIBIRI Paulin wishe amasezerano y’impano agomba kubitangira indishyi z’akababaro nk’uko biteganywa n’ingingo ya 86 y’itegeko N° 45/2011 ryo kuwa 25/11/2011 rigenga amasezerano ivuga ko iyo amasezerano yishwe mu buryo bukabije biturutse ku kudakora ibisabwa mu masezerano bitanga uburenganzira bwo gusaba indishyi ku bitakozwe byose mu gihe izo ndishyi zikuraho inshingano zisigaye z’uruhande rwarenganye. Rero mu bushishozi bw’urukiko NKUBIRI Paulin agomba guha GANDIKA Nestor indishyi z’akababaro zingana na miliyoni imwe (1000 000 frw).
  5.3 Judgement
  Judge Decision:
  RWEMEJE ko ubujurire bwatanzwe na GANDIKA Nestor bufite ishingiro kuri bimwe.
  RWEMEJE ko amasezerano y’impano y’inzu yo kuwa 31/12/1997 yabaye hagati ya NKUBIRI Paulin na GANDIKA Nestor asheshwe ariko inzu iburanwa ikaguma mu maboko yabayiguze.
  RWEMEJE ko imikirize y’urubanza RC 0095/16/TGI/RBV rwaciwe n’urukiko rwisumbuye rwa Rubavu ihindutse kuri byose.
  RUTEGETSE NKUBIRI Paulin guha GANDIKA Nestor indishyi z’akababaro zingana na miliyoni imwe (1 000 000 frw) n’igihembo cy’avoka n’amafranga y’ikurikirana rubanza angana n’ibihumbi magana atandatu (600 000 frw).
  RUTEGETSE NKUBIRI Paulin guha KOPERATIVE KUNDA ISUKA, TWAGIRAYEZU Jean Damascène na NGEZAHOGURUORA Saveri buri wese igihembo cy’avoka n’amafranga y’ikurikiranarubanza agana n’ibihumbi magana atandatu (600 000 frw) kuri buri muntu.
  RUTEGETSE ko NKUBIRI Paulin gusubiza GANDIKA Nestor ingwate y’amagarama yatanze mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu no mu rukiko rukuru, urugereko rwa Musanze angana n’ibihumbi ijana na makumyabiri na bitanu (125 000 frw).
  Decision Details
  Party Role Party Decision Category Action
  Claimant / Plaintiff GANDIKA Nestor
  Civil Executed

  5.4 References
  Internal Cases
  Case Number Case Parties Court Date of Decision
  There is no data

  External Cases:
  Statutes and statutory instruments:
  5.5 Decision Related Attachments
  Title Size (in MB) Created by / Created on Document Type Shared with public
  There is no data

  6.1 Comments / Issues
  Subject Note Type Created on Created by
  Email yawe Public 24/05/2017 11:13 Jacques KANYONI
  E-mail twayihinduye murakoze. Public 25/05/2017 08:33 GANDIKA NESTOR

  6.2 Attachments
  Title Size (in MB) Created by / Created on Document Type Shared with public
  inyandiko zo mubutaka yo kuwa 1/10/2012 0.34 GANDIKA NESTOR / 23/05/2017 18:57 Evidence recovery
  amasezerano yimpano yo kuwa 31/12/1997 0.17 GANDIKA NESTOR / 23/05/2017 18:58 Evidence recovery
  amabaruwa atandukanye
  2.17 GANDIKA NESTOR / 23/05/2017 19:01 Evidence recovery
  ibindi bimenyetso
  0.27 GANDIKA NESTOR / 23/05/2017 19:03 Evidence recovery
  kopi ya raporo yinama ntegurarubanza ndetse numwanzuro
  0.61 GANDIKA NESTOR / 23/05/2017 19:13 Evidence recovery
  umwanzuro ukubiyemo ikirego
  0.40 GANDIKA NESTOR / 25/05/2017 08:48 Case File Information Statement
  Ibimenyetso bigaragaza ko koperative yaguze umutungo n’umuntu utari nyirawo ikirego cyarageze mu rukiko
  0.86 GANDIKA NESTOR / 25/05/2017 08:54 Evidence recovery
  umucamanza aca urubanza ku cyasabwe cyose kandi kuri icyo cyonyine
  0.34 GANDIKA NESTOR / 26/05/2017 14:07 Evidence recovery
  ibyo tunenga mu mikirize
  0.34 GANDIKA NESTOR / 31/05/2017 10:49 Evidence recovery
  Iyo umuburanyi ahakanye ko ari we wanditse inyandiko, wayishyizeho umukono, cyangwa igikumwe
  0.50 GANDIKA NESTOR / 21/07/2017 10:04 Evidence recovery
  izindi nyandiko zihamagara
  2.33 GANDIKA NESTOR / 07/08/2017 13:16 Evidence recovery
  umwanzuro RC 0095 16 TGI RBV
  0.95 GANDIKA NESTOR / 07/08/2017 13:19 Evidence recovery
  umwanzuro RCA 00043 2017 HC MUS
  0.55 GANDIKA NESTOR / 07/08/2017 13:31 Evidence recovery
  Kagiraneza yagurishije ahunga ibibazo
  0.21 GANDIKA NESTOR / 08/08/2017 15:03 Evidence recovery
  ntabwo twibeshye kubo turega
  0.42 GANDIKA NESTOR / 08/08/2017 15:09 Evidence recovery
  imiterere y’inyandiko y’impano
  0.93 GANDIKA NESTOR / 08/08/2017 15:15 Evidence recovery
  ntabwo nemera amafaranga yasabiwe n’urukiko
  1.21 GANDIKA NESTOR / 11/08/2017 14:01 Evidence recovery
  ndasaba ko rupiya azitaba urukiko ku munsi w’iburanisha mu mizi
  2.33 GANDIKA NESTOR / 11/08/2017 15:33 Evidence recovery
  Assignation a domicile inconnu
  0.66 Angelique DUSABE / 05/01/2018 16:37 Summons to Appear
  ubugure bwakozwe mu mwaka wa 2000, 2008 na 2012 nyuma y’amasezerano yo kuwa 31/12/1997 ni imfa-busa 2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997 ni imfa-busa
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997 ni imfa-busa
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ikirego cyatangiye muri RC 1117/07/TB/MUK kuwa 1/03/2007
  2.17 GANDIKA NESTOR / 20/03/2018 16:52 Evidence recovery
  inyandiko ihamagara mu rubanza RC 1117/07/TB/MUK yo kuwa 25/05/2007
  0.23 GANDIKA NESTOR / 20/03/2018 17:03 Evidence recovery
  expertise igaragaza agaciro k’ikiburanwa ni amafarannga 11 212 400
  2.59 GANDIKA NESTOR / 23/03/2018 15:10 Evidence recovery
  PV de prononcé du 20-04-2018
  0.30 Jean Baptiste UWIMANA / 20/04/2018 15:13 Pronouncement Report

  6.3 Workflow Details
  Action Date Action Details Resulting State
  23/05/2017 19:20 Submit Case to court Submitted by Public User POSTED COURT CASE / PENDING CASE RECEIVABILITY CHECK
  26/05/2017 08:01 Submit the Case for Case Processing ok CASE RECORDED IN THE SYSTEM / PENDING FOR CASE ELIGIBILITY AND COMPLIANCE TO APPLICABLE ARTICLE REQUIREMENTS CHECK
  26/05/2017 08:01 Confirm Case Eligibility ok CASE NUMBER ALLOCATED
  03/06/2017 11:40 Proceed with Case Processing and Pre-trial meeting preperation Ok PENDING COURT MEETING DATE SCHEDULE AND SUMMON PREPARATION
  03/06/2017 11:40 Court Meeting date Set / Send for Summon Ok UNDER PRE TRIAL MEETING / PENDING AGREEMENT RESULTS REGISTRATION
  04/10/2017 16:42 Agreement Not Reached / Proceed with the Hearing Date Proposal Ok PENDING CHIEF REGISTRAR TO PROPOSE A HEARING DATE
  12/03/2018 09:34 Hearing Date Proposed / Send for Approval Ok PENDING PROPOSED SCHEDULE APPROVAL / COURT HEARING DATE SCHEDULED
  13/03/2018 07:39 Approve / New Schedule Proposed OK COURT HEARING DATE SCHEDULED / PENDING JUDGE ALLOCATION
  13/03/2018 07:39 Allocate Judge to the case OK JUDGE ASSIGNED / PENDING CONFLICT OF INTEREST DETERMINATION
  16/03/2018 07:52 Start Hearing Preparation ok PENDING HEARING PREPARATION / UNDER COURT HEARINGS
  19/03/2018 18:20 Proceed with Court Hearing OK UNDER COURT HEARINGS
  26/03/2018 16:33 Provide Final Decision ok PENDING FINAL DECISION PRONOUNCEMENT
  21/05/2018 15:08 Send for Judgement Copy Preparation OK DECISION PRONOUNCED / PENDING JUDGEMENT COPY AVAILABILITY
  21/05/2018 15:08 Judgement copy available / Send for closure of the case OK JUDGEMENT COPY AVAILABLE / PENDING CASE ADMINISTRATION

  BEFORE JUDGEMENT

  5.1
  Comments / Issues
  Subject Note Type Created on Created by
  Email yawe Public 24/05/2017 11:13 Jacques KANYONI
  E-mail twayihinduye murakoze. Public 25/05/2017 08:33 GANDIKA NESTOR

  5.2 Attachments
  Title Size (in MB) Created by / Created on Document Type Shared with public
  INYANDIKO ZO MUBUTAKA
  0.34 GANDIKA NESTOR / 23/05/2017 18:57 Evidence recovery
  AMASEZERANO YIMPANO
  0.17 GANDIKA NESTOR / 23/05/2017 18:58 Evidence recovery
  AMABARUWA ATANDUKANYE
  2.17 GANDIKA NESTOR / 23/05/2017 19:01 Evidence recovery
  IBINDI BIMENYETSO
  0.27 GANDIKA NESTOR / 23/05/2017 19:03 Evidence recovery
  KOPI YA RAPORO YINAMA NTEGURARUBANZA NDETSE NUMWANZURO
  0.61 GANDIKA NESTOR / 23/05/2017 19:13 Evidence recovery
  UMWANZURO UKUBIYEMO IKIREGO
  0.40 GANDIKA NESTOR / 25/05/2017 08:48 Case File Information Statement
  Ibimenyetso bigaragaza ko koperative yaguze umutungo n’umuntu utari nyirawo
  0.86 GANDIKA NESTOR / 25/05/2017 08:54 Evidence recovery
  uumucamanza aca urubanza ku cyasabwe cyose kandi kuri icyo cyonyine
  0.34 GANDIKA NESTOR / 26/05/2017 14:07 Evidence recovery
  ibyo tunenga mu mikirize
  0.34 GANDIKA NESTOR / 31/05/2017 10:49 Evidence recovery
  Iyo umuburanyi ahakanye ko ari we wanditse inyandiko, wayishyizeho umukono, cyangwa igikumwe
  0.50 GANDIKA NESTOR / 21/07/2017 10:04 Evidence recovery
  izindi nyandiko zihamagara
  2.33 GANDIKA NESTOR / 07/08/2017 13:16 Evidence recovery
  UMWANZURO RC 0095 16 TGI RBV
  0.95 GANDIKA NESTOR / 07/08/2017 13:19 Evidence recovery
  UMWANZURO RCA 00043 2017 HC MUS
  0.55 GANDIKA NESTOR / 07/08/2017 13:31 Evidence recovery
  Kagiraneza yagurishije ahunga ibibazo
  0.21 GANDIKA NESTOR / 08/08/2017 15:03 Evidence recovery
  ntabwo twibeshye kubo turega
  0.42 GANDIKA NESTOR / 08/08/2017 15:09 Evidence recovery
  imiterere y’inyandiko y’impano
  0.93 GANDIKA NESTOR / 08/08/2017 15:15 Evidence recovery
  NTABWO NEMERA AMAFARANGA YASABIWE N’URUKIKO
  1.21 GANDIKA NESTOR / 11/08/2017 14:01 Evidence recovery
  ndasaba ko rupiya azitaba urukiko ku munsi w’iburanisha mu mizi
  2.33 GANDIKA NESTOR / 11/08/2017 15:33 Evidence recovery
  Assignation a domicile inconnu
  0.66 Angelique DUSABE / 05/01/2018 16:37 Summons to Appear
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ubugure bwakozwe nyuma ya 31/12/1997
  2.17 GANDIKA NESTOR / 07/02/2018 11:57 Evidence recovery
  ikirego cyatangiye muri RC 1117/07/TB/MUK
  2.17 GANDIKA NESTOR / 20/03/2018 16:52 Evidence recovery
  INYANDIKO AHAMAGARA MU RUBANZA RC 1117/07/TB/MUK
  0.23 GANDIKA NESTOR / 20/03/2018 17:03 Evidence recovery
  expertise igaragaza agaciro k’ikiburanwa ni AMAFARANNGA 11 212 400
  2.59 GANDIKA NESTOR / 23/03/2018 15:10 Evidence recovery
  PV DE PRONONCE DU 20-04-2018
  0.30 Jean Baptiste UWIMANA / 20/04/2018 15:13 Pronouncement Report
  5.3
  Workflow Details
  Action Date Action Details Resulting State
  23/05/2017 19:20 Submit Case to court Submitted by Public User POSTED COURT CASE / PENDING CASE RECEIVABILITY CHECK
  26/05/2017 08:01 Submit the Case for Case Processing ok CASE RECORDED IN THE SYSTEM / PENDING FOR CASE ELIGIBILITY
  AND COMPLIANCE TO APPLICABLE ARTICLE REQUIREMENTS CHECK
  26/05/2017 08:01 Confirm Case Eligibility ok CASE NUMBER ALLOCATED
  03/06/2017 11:40 Proceed with Case Processing and Pre-trial meeting preperation Ok PENDING COURT MEETING DATE SCHEDULE AND SUMMON
  PREPARATION
  03/06/2017 11:40 Court Meeting date Set / Send for Summon Ok UNDER PRE TRIAL MEETING / PENDING AGREEMENT RESULTS
  REGISTRATION
  04/10/2017 16:42 Agreement Not Reached / Proceed with the Hearing Date Proposal Ok PENDING CHIEF REGISTRAR TO PROPOSE A HEARING DATE
  12/03/2018 09:34 Hearing Date Proposed / Send for Approval Ok PENDING PROPOSED SCHEDULE APPROVAL / COURT HEARING
  DATE SCHEDULED
  13/03/2018 07:39 Approve / New Schedule Proposed OK COURT HEARING DATE SCHEDULED / PENDING JUDGE ALLOCATION
  13/03/2018 07:39 Allocate Judge to the case OK JUDGE ASSIGNED / PENDING CONFLICT OF INTEREST DETERMINATION
  16/03/2018 07:52 Start Hearing Preparation ok PENDING HEARING PREPARATION / UNDER COURT HEARINGS
  19/03/2018 18:20 Proceed with Court Hearing OK UNDER COURT HEARINGS
  26/03/2018 16:33 Provide Final Decision ok PENDING FINAL DECISION PRONOUNCEMEN

 3. ANDI MAKURU:
  1. NYAWAKIRA ANTOINE yagonzwe n’imodoka imusigira ubumuga buhoraho ku kigero cya 45%. Agiye kuregera indishyi urukiko rurazimwima ngo yumvikanye na assurance kandi atari byo. Nta n’iripfumuye yigeze ahabwa. Yatakambiye ubuyobozi abura uwamurenganura ku buryo iki kibazo yari yakigejeje ku mukozi w’urwego rw’umuvunyi witwa Jean Pierre ufite tel: 0788443746 amuha gahunda yo kuzajya Kigali kuwa 30/08/2011 isaha ya 10h30, NYAWAKIRA Antoine abura ubushobozi bwamugezayo.

  None arasaba gutabarwa ikbazo cye cyagaragayemo kwigana imisinyire ye bakavuga ko ngo yahawe indishyi kandi ntazo. Inkiko zaramurenganyije abura aho yerekera. Iki kibazo cyakiriwe n’urwego rw’umuvunyi ariko yategereje kurenganurwa amaso yaheze mu kirere.

  Ngo yizeye kurenganurwa ashingiye kuri raporo igaragaza imanza /43 urwego rw’umuvnyi rwatsinze mu nkiko.

  Yansabye kubimufashamo none nanjye ndamusabira inzego zibishinzwe kumukemurira ikibazo agahambwa indishyi ku bubabare bw’umubiri bwamuviriyemo ubumuga buhoraho bwa burundu

 4. ANDI MAKURU:
  1. NYAWAKIRA ANTOINE yagonzwe n’imodoka imusigira ubumuga buhoraho ku kigero cya 45%. Agiye kuregera indishyi urukiko rurazimwima ngo yumvikanye na assurance kandi atari byo. Nta n’iripfumuye yigeze ahabwa. Yatakambiye ubuyobozi abura uwamurenganura ku buryo iki kibazo yari yakigejeje ku mukozi w’urwego rw’umuvunyi witwa Jean Pierre ufite tel: 0788443746 amuha gahunda yo kuzajya Kigali kuwa 30/08/2011 isaha ya 10h30, NYAWAKIRA Antoine abura ubushobozi bwamugezayo.

  None arasaba gutabarwa ikbazo cye cyagaragayemo kwigana imisinyire ye bavuga ko ngo yahawe indishyi kandi ntazo. Inkiko zaramurenganyije abura aho yerekera.

  Iki kibazo cyakiriwe n’urwego rw’umuvunyi ariko yategereje kurenganurwa amaso yaheze mu kirere.

  Ariko ngo yizeye kurenganurwa ashingiye kuri raporo igaragaza imanza 4/3 urwego rw’umuvnyi rwatsinze mu nkiko.

  Uyu NYAWAKIRA Antoine yansabye kubimufashamo none nanjye ndamusabira gusaba inzego zibishinzwe kumukemurira ikibazo agahabwa indishyi ku bubabare bw’umubiri bwamuviriyemo ubumuga buhoraho bwa burundu bubarirwa hishyurwa 100%

  Abarenganyijwe n’inkiko turi benshi

  Murakoze

 5. Ibyanjye biteye bitya:
  1. bampimbiye umukono barawigana basinya ku mpapuro urukiko rwanyeretse ngo nahawe amafaranga kandi ntayo nahawe
  2. umucamanza wambuuranishije witwa NDERERIMANA Andre mu rukiko rwisumbuye akandenganya niwe waje kumburanisha no mu bujurire mu rukiko rukuru ndahabuka bituma ntita no gufata nimero y’urubanza rwa HC mu mutwe ku buryo bidashobora kunyorohera kubona kopi y’urubanza ntazi nimero yarwo
  3. mbuze ubushobozi bwo kugana court supreme no kuregera inyandiko mpimbano ku gihe cya bugufi, nagiye ntakira abayobozi batandukanye bageraga aho ntuye ngira ngo ahari bandenganura, ku buryo urubanza rwasomwe mu mwaka wa 2009/2010 bigeze mu mwaka wa 2011 ( nyuma y’imyaka ibiri/umwe gusa) haje umukozi w’urwego rw’umuvunyi witwa Jean Pierre wambwiye kuzamushaka nifashishije tel: 0788443746 ambwira kuzamusanga Kigali mbura ubushobozi.

  Nagize incapacite permanante ya 45%, umucamanza, bitewe na condition yambwiye simbashe kuyubahiriza (si ngombwa kuyivuga) arambeshyera ngo numvikanye na sosiete d’assurance yerekana umpapuro, kandi ntarigeze mbonana nayo, ngo twumvikanye 325.260 frws anyemeza ko nayabonye, yerekana cheque nayo yanditseho amazina yanjye n’umukono nawo w’umwiganano.

  Yanzura ngo ndatsinzwe ngo amafaranga nayahawe kandi atari byo.

  Ikindi urwego rw’umuvunyi, nyuma yo kugeza akarengane ku mukozi warwo nyuma y’imyaka itatu, bigeze mu mwaka wa 2017 ( hashize imyaka umunani/ irindwi gusa) nibwo nagejeje akarengane kanjye ku rwego rw’umuvunyi nyirizina.

  Bakoresha itegeko No 30/2013 ryo kuwa 24/5/2013 ryekeye imiburanishirize y’imanza z’inshinjabya, ingingo ya 5 igika cya 1, iteganya ko ikirego cy’icyaha kiregera inyandiko mpimbano gisaza nyuma y’imyaka icumi nyama yari itari yashira.

  Mu bushishozi bw’urwego, ndasaba guha agaciro igihe narugerejeho akarengane kanjye, tariki 2/9/2017, urubanza rwarasomwe: penal tariki 25/04/2008 kuregera indishyi rusomwa tariki 02/03/2009 muri TGI naho mu bujurire rwasomwe nyuma yahonkeka ko ari mu mwak wakurikiyeho wa 2010.

  Umunsi urwego rw’umuvunyi rwanditseho siwo munsi narugejejeho akarengane kanjye kuko rwasubije hashize imyaka ibiri rwarakiriye aka karengane. Bivuze ko imyaka icumi y’ubusaze yari itarageraho.

  None nkomeje kurengana kubera ubukene! Muntabare nk’umunyamategeko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *